Zatop się czytelniku w lekturze i przenieś się w tym kronikarskim wehikule do niezwykłych lat 20-tych i 30-tych XX wieku !

sobota, 18 lutego 2012

Podlasiak 1 lipca 1923 r.

"Zwrot dzwonów" 
We środę 27 czerwca b.r. za staraniem ks. dziekana Komanowskiego sprowadzono do Białej z Warszawy  rewindykowane z Rosji dzwony bialskie. Niestety zwrócono tylko 3 zamiast 4.
Na spotkanie wiezionych automobilem z Warszawy dzwonów wyszła procesja z ks. dziekanem na czele. Przy spotkaniu wygłosił ks. dziekan podniosłe przemówienie, w którem skreślił historję dawnego prześladowania wiary na Podlasiu, do której wyznawania przy każdej okazji nawoływał głos dzwonów, które znów nam bić i nawoływać będą do wytrwania w naszej wierze.
Jeden dzwon oddano oddano kościołowi Św. Anny, pozostałe zaś dwa ułożono na tymczasowym rusztowaniu przy kościele parafialnym.
Koszt sprowadzenia dzwonów olbrzymi bo przeszło 11 milj. marek robotnikom kurji biskupiej, którzy oprócz już poniesionych innych kosztów zażądali po 50 marek za 1 klg. dzwonu. 
Jakież oni muszą mieć dochody przy dużej ilości dzwonów ?

"Zawody lekko-atletyczne"
Dobrze się stało, że gimnazjum męskie urządziło publiczne zawody lekko-atletyczne, które pozwoliły starszemu społeczeństwu zdać sobie sprawę, z tego, co się w szkole polskiej robi na polu wychowania fizycznego. Zawody odbyły się w niedzielę 17 czerwca po południu na placu przy szosie Warszawskiej. Pogoda piękna. Publiczność moc. Niżej przytoczone rezultaty wskazują na wcale dobre przygotowanie. Ładnie zwłaszcza rzucał oszczepem Głowacki  L (kl IV). Dobrze również skacze wzwyż Łotocki Z. Można mieć nadzieję, że przy wytężonym treningu rezultaty na przyszły raz będą jeszcze pokaźniejsze.

Wyniki
Bieg na 100 mSz.Starzyński, Br. Kot
Bieg na 400 m.: L. Skwierczyński, Z. Kluczyński
Pchnięcie kulą. Br. Kot (10 m. 28 cen.), Głowacki L.
Rzut oszczepem: L. Głowacki 143 m. Z. Łotocki 
Rzut dyskiem: L. Głowacki 128 m. 35 m. Br. Kot
Skok wzwyż: Z. Łotocki 150 cen. St. Stawiński
Skok w dal: Br. Kot (-) Sz. Starzyński
Pierwszą nagrodę (system nagród przenośnych) otrzymał: Bron. Kot - L. Głowacki i trzecią - Sz. Starzyński.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

*Tekst z kronik z zachowaniem oryginalnej pisowni.