Zatop się czytelniku w lekturze i przenieś się w tym kronikarskim wehikule do niezwykłych lat 20-tych i 30-tych XX wieku !

wtorek, 5 maja 2015

Podlasiak 20 września 1925 r.

"Zabawa pracowników"

Podl. Wytwórni Samolotów odbyła się w sali N. O. K. w sobotę dn. 12 b. m. Zabawę poprzedziło przedstawienie, urządzone przez zespół amatorów sceny, złożony z tychże pracowników. W programie przedstawienia odbyła się zabawa, która się przeciągnęła do rana. Gości i par tańczących było sporo, to też bawiono się ochoczo i wesoło przy coraz wzrastającym humorze i podnieceniu rozbawionych młodych i starych.

"Koncert Namysłowskiego"

W poniedziałek 14 bm. w przepełnionej po brzegi sali kina "Miraż" odbył się koncert słynnej w Polsce i zagranicą kapeli Namysłowskiego, niedawno przybyłej z Ameryki po tryumfajnych tamżę występach. Na program koncertu złożyły się utwory polskie i zagraniczne, z których słynne mazurki Namysłowskiego cieszyły się szczególny wzięciem u publiczności. O wykonaniu utworów i grze orkiestry pisać nie trzeba, mają one bowiem swoją już ustaloną sławę. 

"Wobec zmiany dozorcy"

na cmentarzu grzebalnym w Białej, ks. proboszcz parafii prosi, by w sprawach czy to uporządkowania grobów, czy to przygotowania grobu interesanci zwracali się do nowego dozorcy, Michała Suszka, który mieszka przy kościele św. Józefata przy ul. Brzeskiej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

*Tekst z kronik z zachowaniem oryginalnej pisowni.